ಏಲಕ್ಕಿ

  • Health & Fitnessಏಲಕ್ಕಿ: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ರಾಮಬಾಣ

    ಏಲಕ್ಕಿ: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ರಾಮಬಾಣ

    ಏಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲ ದೇಶ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏಲಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬಹುದು: ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೃದಯ: ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಾಮಿನ್‌ ಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಗ್ನೀಸಿಯಂ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೃದಯ…

    Read More »
Back to top button